Podpora opatrovateľskej služby II.

Opatrovateľská služba v meste Modra spolufinancovaná cez dopytovo orientovaný projekt pod názvom Domáca opatrovateľská služba Modra. Na refundáciu časti miezd 5 opatrovateliek sme z európskych fondov získali 81 600 €. Opatrovateľskú službu v domácnosti poskytujeme obyvateľom mesta od roku 2004. Našim cieľom, aj cieľom projektu, je zabezpečiť obyvateľom mesta v … Čítať ďalej Podpora opatrovateľskej služby II.

Continue reading