Podpora opatrovateľskej služby II.

Opatrovateľská služba v meste Modra spolufinancovaná cez dopytovo orientovaný projekt pod názvom Domáca opatrovateľská služba Modra. Na refundáciu časti miezd 5 opatrovateliek sme z európskych fondov získali sumu vo výške 81 600 €. Účasť v projekte sme ukončili k 30.11.2023. Ciele a ukazovatele boli úspešne naplnené. Vďaka podpore cez projekt … Čítať ďalej Podpora opatrovateľskej služby II.

Continue reading