Projekty a partneri MsCSS Modra


Opatrovateľská služba v meste Modra je až 23 mesiacov spolufinancovaná cez dopytovo orientovaný projekt pod názvom Domáca opatrovateľská služba Modra. Na refundáciu časti miezd 5 opatrovateliek sme z európskych fondov získali 81 600 €.


REVIA – Malokarpatská komunitná nadácia je našim dlhoročným podporovateľom v mnohých aktivitách. Ďakujeme za spoluprácu.

Comments are closed.