Projekty a partneri MsCSS ModraOd 1.1.2022 poskytujeme Domácu opatrovateľskú službu za spolufinancovania z európskych fondov prostredníctvom projektu Podpora opatrovateľskej služby II.

Opatrovateľskú službu v domácnosti poskytujeme obyvateľom mesta od roku 2005. Našim cieľom, aj cieľom projektu, je zabezpečiť obyvateľom mesta v nepriaznivej životnej situácii z dôvodu zhoršeného zdravotného stavu, alebo vo vysokého veku možnosť dostupnej a kontinuálnej podpory v ich prirodzenom prostredí. Kvalitnú a dostupnú domácu opatrovateľskú službu vnímame ako vítanú alternatívu k pobytovému zariadeniu – podpornú k zachovaniu sebestačnosti človeka, psychickej pohody a vzťahov.

Na financovaní služby od začiatku participuje aj mesto Modra a samotný prijímateľ služby (jeho rodina) úhradami určenými vo Všeobecno záväznom nariadení mesta. Chceme byť schopný službu ponúknuť väčšiemu počtu záujemcov, zároveň vedieť reagovať flexibilne na potreby človeka (rodín) a koordinovane k ďalším možnostiam podpory či starostlivosti.


REVIA – Malokarpatská komunitná nadácia je našim dlhoročným podporovateľom v mnohých aktivitách. Ďakujeme za spoluprácu.

Comments are closed.