Výročné správy

Verejnosť má právo na informáciu, za akých podmienok sú sociálne služby v MsCSS Modra poskytované a ako sú využívané verejné prostriedky vyčlenené na tento účel.

Aby ste mohli nahliadnuť do našej činnosti a hospodárenia zverejňujeme ročné zhrnutia:
Rozbor hospodárenia 2007
Rozbor hospodárenia 2008
Rozbor hospodárenia 2009
Rozbor hospodárenia 2010

Zhodnotenie činnosti 2010
Zhodnotenie činnosti 2011
Zhodnotenie činnosti 2012

Výročná správa 2015
Výročná správa 2017


Comments are closed.