Výročné správy

Verejnosť má právo na informáciu, za akých podmienok sú sociálne služby v MsCSS Modra poskytované a ako sú využívané verejné prostriedky vyčlenené na tento účel.

Aby ste mohli nahliadnuť do našej činnosti a hospodárenia zverejňujeme ročné zhrnutia:
Rozbor hospodárenia 2007
Rozbor hospodárenia 2008
Rozbor hospodárenia 2009
Rozbor hospodárenia 2010

Zhodnotenie činnosti 2010
Zhodnotenie činnosti 2011
Zhodnotenie činnosti 2012

Výročná správa 2015
Správa auditora 2016
Výročná správa 2017
Správa auditora 2018
Výročná správa 2019
Výročná správa 2020
Výročná správa 2021


Comments are closed.