JedáleňAktuálny jedálny lístok zvyčajne nájdete na našom FB.: https://www.facebook.com/Mestsk%C3%A9-centrum-soci%C3%A1lnych-slu%C5%BEieb-Modra-572189522957816/

Stravovanie sa poskytuje:

  • občanovi mesta Modra, ktorý je poberateľom starobného dôchodku
  • občanovi mesta Modra, ktorý je pre svoj nepriaznivý zdravotný stav odkázaný na spoločné stravovanie
  • alebo ak stravovanie občana mesta Modra nemožno zabezpečiť inak a občan sa nachádza v sociálnej núdzi.

Ako vybaviť službu:

Žiadosť o poskytovanie sociálnej služby – obed/ obed s dovozom a nižšie uvedené doklady je potrebné doručiť do kancelárie MsCSS Modra – vedúca jedálne alebo sociálny pracovník. Po doručení žiadosti a potrebných dokladov spíšeme so žiadateľom Dohodu.

  • rozhodnutie zo Sociálnej poisťovni o dôchodku
  • alebo preukaz ŤZP ak ste držiteľom
  • alebo potvrdenie od lekára o nepriaznivom zdravotnom stave

Cena služby:

  • za 1 obed: 2,30€ / deň
  • za 1 obed s dovozom: 2,70€ / deň (pri odbere dvoch obedov do jednej domácnosti sa dovoz 0,40€ ráta len 1x)

Comments are closed.