O nás

Sme Mestské centrum sociálnych služieb Modra. Mestská brána v logu organizácie pre nás symbolizuje otvorenosť a prístupnosť na jednej strane a rovnako bezpečie a zázemie na strane druhej. Zároveň poukazuje na históriu mesta, o. i. aj v starostlivosti o ľudí v náročných životných situáciách a odkázaných na pomoc iných.

Comments are closed.